Khóa học E-Learning

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Mô tả khóa học

Danh mục: Kỹ năng xã hội

Thời lượng: 30-40 phút

Hình thức: E-Learning tương tác 2 chiều

Số lượng tình huống: 6 tình huống

Đối tượng học viên: người đi làm có nhu cầu tăng khả năng giao tiếp trong môi trường công sở và đời sống

Nội dung khóa học

Thế nào là giao tiếp tốt

Các nguyên tắc cơ bản của giao tiếp thành công

Giao tiếp trong từng tình huống

Lời khuyên từ chuyên gia

Thực hành ứng xử

 

Lưu ý: bạn cần có mã kích hoạt để tham gia vào khóa học này. Nếu chưa có mã kích hoạt, hãy đăng ký miễn phí với chúng tôi tại đây