Lý do để hợp tác với LearnSmart

Các quy trình được kiểm chứng

 

Tại LearnSmart, các quy trình, phương pháp sẽ được tuân thủ một cách chặt chẽ trong bất cứ một dự án nào. Chúng bao gồm:

 

Quy trình thiết kế ADDIE

Bước 1: Analysis – Phân tích đối tượng học viên mục tiêu

Bước 2: Design – Thiết kế nội dung học tập

Bước 3: Development – Phát triển khóa học

Bước 4: Implementation – Thử nghiệm khóa học

Bước 5: Evaluate – Điều chỉnh và hoàn thiện khóa học

 

Quy trình làm việc

Bước 1: Define – Xác định nhu cầu và giải pháp

Bước 2: Design – Thiết kế nội dung, kịch bản

Bước 3: Develop – Phát triển chương trình

Bước 4: Deliver – Chuyển giao khóa học

 

Phương pháp đào tạo “Lấy học viên làm trọng tâm”

Với nhiều năm kinh nghiệm áp dụng phương pháp “Lấy học viên làm trọng tâm” để thiết kế các khóa học và chương trình đào tạo trong nhiều lĩnh vực, chủ đề khác nhau, chúng tôi tự hào có thể triển khai phương pháp này một cách hiệu quả và phù hợp với các dự án của bạn.