Better Work- Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn ứng phó với khủng hoảng một cách trách nhiệm

Thiết kế một bộ tài liệu hướng dẫn tổ chức hội thảo nửa ngày (bao gồm slides, kế hoạch hội thảo chi tiết) và cuốn cẩm nang về trách nhiệm xã hội trong quá trình ứng phó với khủng hoảng.

Cuối năm 2008, khủng hoảng kinh tế khiến hàng loạt nhà máy may không có đơn hàng, phải sa thải hàng loạt công nhân. Việc sa thải công nhân khi gặp khó khăn là chuyện thường tình nhưng nó lại kéo theo bao nhiêu hệ lụy cho xã hội. Một số tổ chức trên thế giới đã kêu gọi các nhà máy thực hiện trách nhiệm xã hội khi sa thải công nhân và đưa ra những tài liệu hướng dẫn. ILO mong muốn có một công cụ mạnh mẽ hơn để thúc đẩy trách nhiệm xã hội. Họ muốn tổ chức những cuộc hội thảo nửa ngày dành cho các ông chủ, và một cuốn cẩm nang cung cấp kiến thức, công cụ cho những người thực hiện chính sách ở doanh nghiệp.

LearnSmart đã giúp Better Work thiết kế một bộ tài liệu hướng dẫn tổ chức hội thảo nửa ngày (bao gồm slides, kế hoạch hội thảo chi tiết) và cuốn cẩm nang về trách nhiệm xã hội trong quá trình ứng phó với khủng hoảng.