Phương pháp Lấy Học viên làm trọng tâm

LearnSmart tiên phong cung cấp dịch vụ đào tạo giảng viên chuyên nghiệp, theo phương pháp “Lấy Học viên làm trọng tâm” tại thị trường Việt Nam.

Đội ngũ giảng viên hàng đầu

Đội ngũ giảng viên là cựu thành viên của Business Edge và các doanh nghiệp đa quốc gia hàng đầu Việt Nam.

15 năm kiên trì

Đào tạo hơn 4000 giảng viên cho khoảng 100 công ty và tổ chức phi lợi nhuận.

Đào tạo dựa trên chuẩn năng lực

Người học được cung cấp các công cụ ứng dụng tức thời, thực hành kỹ năngnhận phản hồi chi tiết để có thể trở thành giảng viên chuyên nghiệp hơn chỉ trong một thời gian ngắn.

Tư vấn quy trình

Lựa chọn giảng viên tiềm năng và các hoạt động kèm cặp sau đào tạo. Qua đó, các công ty, trường, viện, tổ chức phi lợi nhuận vv… có thể tạo ra một đội ngũ giảng viên giỏi (vừa có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, vừa có phương pháp đào tạo thú vị), giúp xây dựng và lan truyền văn hóa học trong tổ chức.

Chương trình đào tạo

Kỹ năng dẫn giảng chuyên nghiệp

(Professional Delivery Skills)

Trao cho giảng viên các công cụ và kỹ thuật cụ thể để tạo thuận lợi cho học viên chủ động và hào hứng tham gia vào quá trình học tập.

Kỹ năng thiết kế khoá học chuyên nghiệp

(Instructional Design)

Giúp giảng viên đóng gói, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm một cách hiệu quả thông qua quy trình thiết kế ADDIE.

Quản lý hiệu quả chương trình đào tạo

(Managing training function effectively)

Cung cấp góc nhìn toàn cảnh về cách mà đào tạo đóng góp vào hoạt động kinh doanh và sử dụng công cụ (6D) để đảm bảo đào tạo thực sự mang lại hiệu quả.

 Kỹ năng thiết kế E-Learning tương tác cao

(Design interactive E-learning)

Đi sâu vào kỹ thuật viết kịch bản và kỹ thuật số hóa với công cụ Articulate Storyline, giúp bạn chuyển đổi khóa học trực tiếp thành khóa học E-Learning chất lượng.

Hình ảnh lớp học