Khóa học dành cho ai?

Là người phụ trách hoạt động nhân sự, đào tạo trong doanh nghiệp, bạn đang…

Đối mặt với những thay đổi chóng mặt để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới?

Muốn đánh giá được yêu cầu đào tạo nào là thiết thực?

Băn khoăn lựa chọn các phương pháp khác nhau cho các chương trình trọng điểm?

Gặp khó khăn khi đánh giá hiệu quả, tác động của đào tạo?

Trăn trở tìm ra một phương pháp làm việc có hệ thống, giúp lôi cuốn sếp và các đồng nghiệp cùng tham gia vào chuyện đào tạo?

Khóa học này sẽ giúp bạn có câu trả lời cho những vấn đề nêu trên.

Bạn sẽ nhận được gì sau khoá học?

Bạn sẽ nhận ra công việc bạn đang làm đóng góp ra sao vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Bạn biết rõ cần làm các bước nào để quản lý hoạt động đào tạo, và nhận diện những bước thường bị xem nhẹ hoặc hiểu sai khiến đào tạo chưa hiệu quả.

Bạn kết nối với đồng nghiệp từ các công ty khác, cùng chia sẻ và học hỏi từ các tình huống thực tế của nhau.

Mục tiêu

Mô tả thế nào là hoạt động đào tạo hiệu quả

Khám phá quy trình quản lý hiệu quả hoạt động đào tạo

Thực hành áp dụng một số công cụ phổ biến để phân tích nhu cầu đào tạo

Thực hành xây dựng một trải nghiệm học trọn vẹn

Tư duy như một nhà tiếp thị khi truyền thông nội bộ về đào tạo

Nội dung

1. Thế nào là đào tạo hiệu quả trong doanh nghiệp

– Khi nào phát sinh nhu cầu đào tạo?

– Thế nào là đào tạo hiệu quả

– Giới thiệu quy trình 6Ds

2. Phân tích nhu cầu đào tạo

D1 Xác định kết quả kinh doanh

 • Bắt đầu từ yêu cầu kinh doanh để phân tích nhu cầu đào tạo
 • Các bước phân tích nhu cầu đào tạo

Thu thập và phân tích dữ liệu

 • Dữ liệu sơ cấp và thứ cấp
 • Nghiên cứu định lương và định tính
 • Các công cụ thu thập dữ liệu sơ cấp

3. Thiết kế và triển khai chương trình đào tạo

D2 – Học là một quá trình trải nghiệm trọn vẹn

 • 2 điều kiện giúp Học để Hành

D3 – Đào tạo để áp dụng

 • Các lưu ý để việc đào tạo gắn liền với thực tế

D4 – Thúc đẩy áp dụng

 • Tạo mội trường, động lực cho việc áp dụng

D5 – Hỗ trợ áp dụng

 • Tạo công cụ và cơ chế để hỗ trợ đúng chỗ, đúng thời điểm

4. Đánh giá kết quả đào tạo

D6 – Đánh giá kết quả

 • Các cấp độ đánh giá kết quả đào tạo
 • Các loại dữ liệu và nguồn thu thập để đánh giá kết quả

5. Truyền thông đào tạo

Tại sao cần truyền thông trong đào tạo?

Ma trận truyền thông

6. Bài tập về nhà – Thư gửi sếp

Phương pháp

Khóa học tập trung vào những vấn đề thực tế tại doanh nghiệp, hạn chế việc phân tích những khái niệm hay những quan điểm về đào tạo mang tính nghiên cứu.

Khoá học thực hiện theo phương pháp trải nghiệm. Các học viên sẽ khám phá nội dung của khóa học thông qua nhiều loại hoạt động tại lớp như thảo luận nhóm, phát ý tưởng, trò chơi, diễn vai.

Khóa học cũng sẽ đan xen học phần trực tuyến và bài tập về nhà để học viên được trải nghiệm phương pháp học “blended” và tự kiểm chứng hiệu quả của nó.

Hình thức

Hình thức: học trực tiếp 

Thời gian: 7-8-9/6/2024 (từ 8:30 đến 17:00)

Địa điểm: quận trung tâm Tp.HCM (cụ thể thông báo sau)

Số lượng học viên

Tối đa 25 học viên/ lớp

Lịch học chính thức

7-8-9/6/2024

ƯU ĐÃI cho các bạn đăng ký, đóng học phí sớm hoặc đăng ký nhóm từ 3 người trở lên

Hình ảnh lớp học