Dịch vụ

Đào tạo giảng viên chuyên nghiệp

Đào tạo dựa trên bộ chuẩn năng lực, chú trọng thực hành, giúp giảng viên áp dụng và cải thiện ngay các kỹ năng thiết kế khóa học và dẫn giảng.

Thiết kế khoá học E-Learning

Đo ni đóng giày cho từng nhu cầu riêng biệt của mỗi doanh nghiệp, với cách tiếp cận sáng tạo, sinh động, và tương tác hai chiều, kích thích tư duy của người học.

Thiết kế chương trình đào tạo

Tư vấn các giải pháp đào tạo thiết thực, gắn với nhu cầu kinh doanh. Là đơn vị duy nhất cung cấp “BOT đào tạo”: Thiết kế – Dạy mẫu – Chuyển giao cho Giảng viên của doanh nghiệp.

Tư vấn chiến lược xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ

Đồng hành cùng doanh nghiệp phân tích thực trạng, lên kế hoạch và triển khai việc lựa chọn, đào tạo, kèm cặp, duy trì đội ngũ giảng viên kiêm chức.