Dịch vụ “BOT” đào tạo

LearnSmart giúp các doanh nghiệp xây dựng những giải pháp đào tạo thiết thực, gắn với nhu cầu kinh doanh.

Tại Việt Nam, LearnSmart là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ “BOT” đào tạo. Các dự án chúng tôi đã thực hiện mang lại hiệu quả cả về chất lượng lẫn kinh tế và được thực hiện một cách bền vững.

20 năm kinh nghiệm thiết kế hàng trăm chương trình đào tạo.

Đội ngũ chuyên gia thiết kế chương trình đào tạo (ID) của LearnSmart có hơn 20 năm kinh nghiệm đã thiết kế hàng trăm chương trình đào tạo cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế.

Một số chương trình đào tạo do LearnSmart thiết kế được triển khai ở nhiều nước bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.