Khoá học

Kỹ năng dẫn giảng chuyên nghiệp

Trao cho giảng viên các công cụ và kỹ thuật cụ thể để tạo thuận lợi cho học viên chủ động và hào hứng tham gia vào quá trình học tập.

Kỹ năng thiết kế khoá học chuyên nghiệp

Giúp giảng viên đóng gói, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm một cách hiệu quả thông qua quy trình thiết kế ADDIE.

Quản lý hiệu quả hoạt động đào tạo

Cung cấp góc nhìn toàn cảnh về cách mà đào tạo đóng góp vào hoạt động kinh doanh và sử dụng công cụ (6D) để đảm bảo đào tạo thực sự mang lại hiệu quả.

Thiết kế E-Learning tương tác cao

Đi sâu vào kỹ thuật viết kịch bản và kỹ thuật số hóa với công cụ Articulate Storyline, giúp bạn chuyển đổi khóa học trực tiếp thành khóa học E-Learning chất lượng.

Xây dựng lớp học sống động

Kết hợp bộ công cụ 4K – Thiết kế lớp học sinh động và thực hành 3K – Kỹ thuật tạo thuận lợi để có thể thiết kế nhanh và dẫn giảng một buổi học sống động