Category / Dich vu

  Loading posts...
 • Tư vấn chiến lược xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ

  dịch vụ Tư vấn chiến lược xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ Kinh nghiệm đào tạo và mạng lưới cố vấn Với kinh nghiệm đào tạo kỹ năng lõi cho Giảng viên chuyên nghiệp và mạng lưới cố vấn từ các Chuyên gia Đào tạo, Phát triển năng lực hàng đầu Việt Nam,…
 • Thiết kế chương trình đào tạo

  DỊCH VỤ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP Dịch vụ "BOT" đào tạo LearnSmart giúp các doanh nghiệp xây dựng những giải pháp đào tạo thiết thực, gắn với nhu cầu kinh doanh. Tại Việt Nam, LearnSmart là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ "BOT" đào tạo. Các…
 • Đào tạo giảng viên chuyên nghiệp

  dịch vụ ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP Phương pháp Lấy Học viên làm trọng tâm LearnSmart tiên phong cung cấp dịch vụ đào tạo giảng viên chuyên nghiệp, theo phương pháp "Lấy Học viên làm trọng tâm" tại thị trường Việt Nam. Đội ngũ giảng viên hàng đầu Đội ngũ giảng viên là cựu…
 • Thiết kế khóa học E-learning

  E-LEARNING thiết kế khóa học E-Learning tương tác cao LearnSmart tiên phong cung cấp các khóa học E-Learning tương tác cao tại Việt nam, góp phần quan trọng trong việc định nghĩa lại thế nào là E-Learning chất lượng và giúp E-Learning được đón nhận tích cực hơn. Khóa học E-Learning "đo ni đóng giày"…