Chương trình đào tạo đội ngũ giảng viên kiêm chức cho ngân hàng BIDV

Từ ngày 28/11 đến 10/12/2011 LearnSmart đã thực hiện chương trình đào tạo giảng viên nòng cốt cho ngân hàng BIDV. Chương trình này là kết quả của quá trình làm việc, trao đổi cởi mở và hiệu quả giữa Trung tâm Đào tạo BIDV và nhóm chuyên gia đào tạo của LearnSmart. Ban lãnh đạo của TT đào tạo BIDV thể hiện mong muốn và quyết tâm thay đổi từ phương pháp đào tạo truyền thống (chủ yếu thuyết giảng) sang phương pháp đào tạo hiện đại (tăng cường sự tương tác trong lớp học) nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác đào tạo nội bộ tại BIDV.

Đáp ứng mong muốn của TT đào tạo BIDV, các chuyên gia đào tạo của LearnSmart đã đề xuất chương trình đào tạo giảng viên, bao gồm kỹ năng thiết kế khóa học, kỹ năng dẫn giảng và kỹ năng thiết kế các công cụ kiểm tra đánh giá. Chương trình không nặng về lý thuyết mà tập trung vào cung cấp các kỹ năng cần thiết, sao cho giảng viên “không chỉ biết mà phải làm được”. Do vậy chương trình được chia thành nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn bao gồm phần học trên lớp và phần thực hành để đảm bảo các giảng viên học và thực hành áp dụng các kỹ năng vào việc thiết kế và dẫn giảng chính các khóa học của họ.

Đã có 20 giảng viên nội bộ – là các trưởng phó phòng và chuyên viên tại các bộ phận và phòng ban của BIDV tham gia chương trình này. Trong đó 16 giảng viên đã hoàn thành bài tập thiết kế và thao giảng. 100% giảng viên đánh giá chương trình đạt chất luợng tốt và xuất sắc, mang lại nhiều lợi ích cho họ. Đa số các giảng viên đều thể hiện mong muốn được TT đào tạo phân công giảng dạy sớm để họ có thể áp dụng ngay những kỹ năng học được từ chương trình này. Đã có giảng viên nhận xét “đây là khóa học hay nhất mà từ trước đến nay tôi tham gia”.

14 giảng viên đã được trao chứng nhận hoàn thành chương trình. Phát biểu tại buổi bế giảng, ông Mai Đình Đoài, giám đốc TT đào tạo BIDV nhấn mạnh quyết tâm thay đổi phương pháp đào tạo tại BIDV và mong các giảng viên đã hoàn thành chương trình này thực sự là lực lượng nòng cốt để áp dụng phương pháp đào tạo mới ngay trong các khóa học sắp tới của BIDV.