Chương trình đào tạo Kỹ năng Dẫn giảng cho 140 Giám đốc và Phó giám đốc ngân hàng Sacombank

Đã có học viên thốt lên rằng “thấy tội nghiệp nhân viên của mình quá vì trước đến giờ mình chỉ có thuyết giảng một chiều và bắt họ phải nghe mình. Nay mình sẽ khuyến khích học viên tham gia nhiều hơn để sao cho họ thực sự thích thú với những buổi huấn luyện tại chi nhánh”.

Theo thỏa thuận giữa LearnSmart và Trung tâm Đào tạo Sacombank, từ tháng 6/2011 đến 8/2011, 140 giảng viên nội bộ, phần lớn là Giám đốc và Phó giám đốc các Văn phòng Khu vực và Chi nhánh Sacombank tại 7 vùng sẽ được huấn luyện Kỹ năng Dẫn giảng theo phương pháp “Lấy người học làm trọng tâm” và “Phát huy tối đa sự tương tác của người học”.

Đây là bước tiếp theo của lần hợp tác đầu tiên giữa LearnSmart và Trung tâm đào tạo Sacombank vào năm 2009, khi đó LearnSmart đã đào tạo 30 giảng viên nội bộ nòng cốt tại Hội sở của Sacombank cả kỹ năng thiết kế và dẫn giảng.

Trên cơ sở kết quả đạt được và nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nội bộ, Sacombank đã hợp tác cùng LearnSmart nhân rộng số lượng giảng viên kiêm nhiệm tại các chi nhánh được trang bị kỹ năng dẫn giảng hiện đại để triển khai các khóa đào tạo ngay tại các chi nhánh của Sacombank.

Các học viên tham gia khóa đào tạo này đều cho rằng đây thực sự là khóa học cần thiết và hữu ích cho họ. Họ đã đánh giá cao tính thực hành của khóa học mà nhờ đó rất nhiều người đã tự tin hơn khi giảng dạy và có tác phong giảng dạy chuyên nghiệp hơn.