Khóa học Kỹ năng dẫn giảng tháng 06/2020

Tháng 06/2020 vừa qua, LearnSmart đã tổ chức thành công lớp học public Kỹ năng dẫn giảng với 14 học viên là các nhân viên đào tạo từ các công ty, giảng viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và những cá nhân quan tâm tới chương trình.