Giọng đọc E-Learning

MC Diễn

Giới tính: Nam

Giọng miền Nam

MC Châu

Giới tính: Nam

Giọng miền Bắc

MC Chi

Giới tính: Nữ

Giọng miền Nam

MC Hải

Giới tính: Nữ

Giọng miền Bắc

MC Quý

Giới tính: Nam

Giọng miền Nam

MC Trâm

Giới tính: Nữ

Giọng miền Nam

MC Sơn

Giới tính: Nam

Giọng miền Nam