Hướng dẫn sử dụng Storyline 360 bằng video theo chủ đề

1. Giới thiệu các thành phần cơ bản trên màn hình của phần mềm Storyline 360:

https://youtu.be/SdtbMhNG798

2. Hướng dẫn tạo slide trình chiếu nội dung đơn thuần:

https://youtu.be/lbOh8FaUZf8

3. Tạo các trạng thái (state) cho nút/các thành phần tương tác trên storyline 360:

https://youtu.be/UTBn65g_t8U

4. Layer trong Storyline 360:

https://youtu.be/BSvveUAM0BA

5. Tạo 1 trigger cơ bản:

https://youtu.be/2SFw5G_ghmI

6. Sử dụng marker để tạo chú thích cho video trong Storyline 360:

https://youtu.be/t4Q7CqODZyc

8. Tạo slide tương tác dạng Drag and Drop bằng Storyline 360:

https://youtu.be/9m3TW_oMaJQ

9. Tạo slide tương tác dạng Multiple Choices:

https://youtu.be/TX1baBKhLuY

10. Tao slide Bằng khen/Giấy chứng nhận tự động điền tên học viên bằng cách sử dụng biến trong SL360:

https://youtu.be/EiTWj6yWZuY

11. Cài đặt giao diện cho khoá học bằng chức năng Player trong Storyline 360:

https://youtu.be/d-C0-Gprv8c

12. Xuất bản khoá học trong Storyline 360:

https://youtu.be/k6fFHmXjFwk

13. Tạo scrolling panel trong Storyline 360:

https://youtu.be/uj3_yTag_4I

14. Chỉnh sửa cơ bản cho một đoạn Audio trong Storyline 360:

https://youtu.be/f5DSTIK0C6A

15. Chèn video và cài đặt cơ bản cho video trong Storyline 360:

https://youtu.be/PZmIzMTt3xs

16. Hướng dẫn cách tải hình minh hoạ vào icon tại trang storyset.com và trang flaticon.com:

https://youtu.be/7w6ATiMfX9c