Lịch mở lớp năm 2023

Kỹ năng dẫn giảng chuyên nghiệp

Trao cho giảng viên các công cụ và kỹ thuật cụ thể để tạo thuận lợi cho học viên chủ động và hào hứng tham gia vào quá trình học tập.

Lịch học dự kiến

25-24-25/03/2023

Kỹ năng thiết kế khoá học chuyên nghiệp

Giúp giảng viên đóng gói, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm một cách hiệu quả thông qua quy trình thiết kế ADDIE.

Lịch học dự kiến

20-21-22/04/2023

Quản lý hiệu quả hoạt động đào tạo

Cung cấp góc nhìn toàn cảnh về cách mà đào tạo đóng góp vào hoạt động kinh doanh và sử dụng công cụ (6D) để đảm bảo đào tạo thực sự mang lại hiệu quả.

Lịch học dự kiến

Tháng 29-30/06 và 01/07/2023

Thiết kế E-Learning tương tác cao

Đi sâu vào kỹ thuật viết kịch bản và kỹ thuật số hóa với công cụ Articulate Storyline, giúp bạn chuyển đổi khóa học trực tiếp thành khóa học E-Learning chất lượng.

Lịch học dự kiến

Tháng 09/2023

Xây dựng lớp học sống động

Kết hợp bộ công cụ 4K – Thiết kế lớp học sinh động và thực hành 3K – Kỹ thuật tạo thuận lợi để có thể thiết kế nhanh và dẫn giảng một buổi học sống động

Lịch học dự kiến

Tháng 11/2023

Kỹ năng huấn luyện phát triển nhân viên

Hiểu được vai trò của việc huấn luyện nhân viên để từ đó có thể áp dụng được các quy trình, công cụ, kỹ thuật huấn luyện được trình bày trong khoá học vào thực tiễn.

Lịch học dự kiến

Tháng 12/2023

Học sao cho hiệu quả?

Sắp ra mắt

Thiết kế truyền thông cho dân nhân sự

Sắp ra mắt