GIỚI THIỆU

Bạn là người quản lý hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp? Bạn đang… Đối mặt với những thay đổi chóng mặt để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới? Muốn đánh giá được yêu cầu đào tạo nào là thiết thực? Băn khoăn lựa chọn các phương pháp khác nhau cho các chương trình trọng điểm? Gặp khó khăn khi đánh giá hiệu quả, tác động của đào tạo? Trăn trở tìm ra một phương pháp làm việc có hệ thống, giúp lôi cuốn sếp và các đồng nghiệp cùng tham gia vào chuyện đào tạo? Chương trình này sẽ giúp bạn có câu trả lời cho những vấn đề nêu trên.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các cấp quản lý trong các doanh nghiệp hoặc các tổ chức có nhu cầu thiết kế những khóa học chuyên biệt cho nhân viên hoặc học viên của mình

MỤC TIÊU

Mô tả thế nào là hoạt động đào tạo hiệu quả

Khám phá quy trình quản lý hiệu quả hoạt động đào tạo

Thực hành áp dụng một số công cụ phổ biến để phân tích nhu cầu đào tạo

Nhận diện cơ chế  khuyến khích và các công cụ hỗ trợ việc áp dụng sau đào tạo

Thực hành thiết kế các công cụ đánh giá một chương trình đào tạo trọng điểm

Xác định các năng lực quan trọng để quản lý nguồn lực đào tạo

Tư duy như một nhà tiếp thị khi truyền thông nội bộ về đào tạo

NỘI DUNG

 

Trước khi đến lớp

Học phần E-Learning: Thế nào là đào tạo hiệu quả?

Học tại lớp

 Phần 1: Quy trình quản lý hoạt động đào tạo 6Ds

 Phần 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

D1 – Xác định kết quả kinh doanh

Bắt đầu từ yêu cầu kinh doanh để phân tích nhu cầu đào tạo

Các bước phân tích nhu cầu đào tạo

Thu thập và phân tích dữ liệu

Dữ liệu sơ cấp và thứ cấp

Nghiên cứu định lương và định tính

Các công cụ thu thập dữ liệu sơ cấp

 Phần 3: Thiết kế và triển khai chương trình đào tạo

D2 – Học là một quá trình trải nghiệm trọn vẹn

2 điều kiện giúp Học để Hành

D3 Đào tạo hướng tới áp dụng

Các lưu ý để việc đào tạo gắn liền với thực tế

D4 Thúc đẩy áp dụng

Tạo mội trường, động lực cho việc áp dụng

D5 Hỗ trợ thực hiện

Tạo công cụ và cơ chế để hỗ trợ đúng chỗ, đúng thời điểm 

Phần 4: Đánh giá kết quả đào tạo

D6 – Đánh giá kết quả

Các cấp độ đánh giá kết quả đào tạo

Các loại dữ liệu và nguồn thu thập để đánh giá kết quả

Phần 5: Truyền thông đào tạo

Tại sao cần truyền thông đào tạo

Mục tiêu, đối tượng và thông điệp truyền thông

Bài tập về nhà – Thư gửi Sếp

Tổng kết chương trình

PHƯƠNG PHÁP

Chương trình tập trung vào những vấn đề thực tế tại doanh nghiệp, hạn chế việc phân tích những khái niệm hay những quan điểm về đào tạo mang tính nghiên cứu.

Khoá học thực hiện theo phương pháp trải nghiệm. Các học viên sẽ khám phá nội dung của khóa học thông qua nhiều loại hoạt động: thảo luận nhóm, phát ý tưởng, trò chơi và diễn vai v.v…

Khóa học cũng sẽ đan xen học phần trực tuyến và bài tập về nhà để học viên được trải nghiệm phương pháp học “blended” và tự kiểm chứng hiệu quả của nó.

THỜI LƯỢNG

3 ngày tại lớp

30 phút học trực tuyến

60 phút bài tập về nhà

Hình ảnh lớp học