Lịch mở lớp năm 2024

Thiết kế E-Learning tương tác cao

Đi sâu vào kỹ thuật viết kịch bản và kỹ thuật số hóa với công cụ Articulate Storyline, giúp bạn chuyển đổi khóa học trực tiếp thành khóa học E-Learning chất lượng.

Lịch học dự kiến

5/3-5/4/2024

Kỹ năng dẫn giảng chuyên nghiệp

Trao cho giảng viên các công cụ và kỹ thuật cụ thể để tạo thuận lợi cho học viên chủ động và hào hứng tham gia vào quá trình học tập.

Lịch học dự kiến

5-6-7/4/2024

Kỹ năng thiết kế khoá học chuyên nghiệp

Giúp giảng viên đóng gói, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm một cách hiệu quả thông qua quy trình thiết kế ADDIE.

Lịch học dự kiến

7/5 – 7/6/2024

Quản lý hiệu quả hoạt động đào tạo

Cung cấp góc nhìn toàn cảnh về cách mà đào tạo đóng góp vào hoạt động kinh doanh và sử dụng công cụ (6D) để đảm bảo đào tạo thực sự mang lại hiệu quả.

Lịch học dự kiến

7-8-9/6/2024