Tag / thoi han dung thu storyline 360

    Loading posts...
  • Hướng dẫn đăng ký và cài đặt công cụ Articulate Storyline 360

    Hướng dẫn đăng ký và cài đặt công cụ Articulate Storyline 360 Articulate là một trong những nhà phát triển công cụ eLearning hàng đầu thế giới với  sản phẩm nổi trội nhất là Storyline 360. Được thiết kế vớ i giao diện thân thiện, quen thuộc gần giống như MS Powerpoint, nhưng công cụ…