Tag / tro choi tam sao that ban

    Loading posts...
  • Trò chơi Tam sao thất bản

    Trò chơi Tam sao thất bản Trò chơi này rất phổ biến, hay được sử dụng trong các khóa kỹ năng Giao tiếp nhằm giúp học viên nhận thức được tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm. Mục tiêu: cả nhóm phải bàn bạc để giải quyết nhiệm…