Thành viên sáng lập

Dương Thị Kim Chung

Đồng sáng lập – Giám đốc Phát triển Chương trình Đào tạo

Chị Chung phụ trách việc thiết kế các chương trình đào tạo của LearnSmart. Công việc của chị Chung giống như một đạo diễn: viết kịch bản và đảm bảo các diễn viên (giảng viên) diễn xuất đúng và hay. “Diễn viên” của LearnSmart thường là những người “gạo cội”, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy cũng như nền tảng chuyên môn sâu vì vậy tạo nhiều thách thức cho “đạo diễn”. Và khi các chương trình đào tạo của LearnSmart vươn ra nhiều nước đang phát triển khác như Jordan, Sri Lanka, Rwanda, Nigeria… thì thách thức càng lớn hơn. Vì thế chị Chung cần đảm bảo rằng “kịch bản” của mình chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu, dễ sử dụng đối với giảng viên.

Bên cạnh diễn viên, nội dung kịch bản cũng là một yếu tố quyết định tới chất lượng của một bộ phim. Để đảm bảo nội dung chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao và hữu ích cho người học, chị Chung phải thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu về nhu cầu của người học đồng thời làm việc chặt chẽ với các chuyên gia nội dung.

Ngoài vai trò “đạo diễn” cho các chương trình đào tạo và khóa học, chị Chung cũng tham gia biên soạn sách trong những vai trò khác nhau: thiết kế chương trình, chuyên gia nội dung hoặc dịch giả. Một số tựa sách tiêu biểu là:

  • Chăm sóc khách hàng (thiết kế chương trình)
  • Tạo động lực làm việc (thiết kế chương trình)
  • Xây dựng quan hệ công chúng (thiết kế chương trình)
  • Nghiên cứu thị trường (chuyên gia nội dung kiêm thiết kế chương trình)
  • Đàm phán trong kinh doanh (chuyên gia nội dung kiêm thiết kế chương trình)
  • Đánh giá hiệu quả làm việc (chuyên gia nội dung kiêm thiết kế chương trình)
  • CEO toàn diện (Dịch giả)

Trước khi tham gia LearnSmart, chị Chung là một trong những chuyên gia thiết kế chương trình xuất sắc của Business Edge, một chương trình đào tạo nhằm tăng cường năng lực quản lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Công ty Tài chính Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới. Chị Chung có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo trong các vai trò khác nhau như: giảng viên, chuyên viên tư vấn, thiết kế chương trình, kèm cặp giảng viên, quản lý dự án.

Trước đó, với chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, chị Chung làm việc ở công ty kiểm toán Arthur Andersen trong vai trò chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Chị Chung là Cử nhân kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (1996) và Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh Doanh, Học viện Công nghệ Châu Á AIT (1999)

 

Quay lại