Thành viên sáng lập

Nguyễn Thị Thúy

Đồng sáng lập

Chị Thuý là một trong những sáng lập và tham gia vào hoạt động của LearnSmart từ những ngày đầu. Chị đã và đang phụ trách nhiều dự án phát triển chương trình đào tạo cho các đối tác trong nước và ở nước ngoài. Tính thực tế và khả năng ứng dụng luôn là điều mà chị Thuý hướng đến và nỗ lực để đưa vào các sản phẩm dịch vụ chuyển giao cho khách hàng.

Trước đây, trong thời gian làm việc ở Bussiness Edge (BE) – chương trình phát triển năng lực đào tạo cho doanh nghiệp Việt nam của International Finance Corporation (IFC), ngoài tham gia phát triển các khoá học về quản lý Tài chính,  Chị Thuý dành phần nhiều thời gian tham gia Phân tích nhu cầu và Đánh giá hiệu quả/tác động của các chương trình đào tạo của BE. Chị Thuý cũng là người thiết kế và triển khai chương trình quản lý đào tạo theo hệ thống chuẩn mực của Viện Lãnh đạo và Quản lý (ILM – UK).

Chị Thuý cũng từng có kinh nghiệm 8 năm làm việc với các doanh nghiệp Việt nam để triển khai các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9000, ISO 14000 v.v..) và các mô hình quản lý tiên tiến khác (TQM, 6 sigma, …). Thời gian làm việc trong lĩnh vực này giúp chị Thuý có được kinh nghiệm quý báu – có phương pháp tư duy hệ thống, logic đưa vào các dự án và sản phẩm hiện tại của mình.

Chị Thuý tốt nghiệp Thạc sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), năm 1998, chuyên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công Nghiệp (Industrial System Enginerring).

 

Quay lại