[eBook] E-Learning cho người mới bắt đầu

Cuốn sách này không chỉ hữu ích cho những ai muốn thiết kế hoặc tổ chức các khóa học e-learning.
Đối với các giảng viên cuốn sách này cũng cung cấp nhiều thông tin thú vị, đặc biệt là phần nghiên
cứu nhu cầu học và các nguyên tắc sử dụng hình ảnh, màu sắc để xây dựng một khóa học nói chung.

Bản dịch tiếng Việt do LearnSmart thực hiện tháng 11 -2015.

Mời bạn đăng ký và tải sách miễn phí theo đường link phía dưới: