Khóa học dành cho ai?

Các cấp quản lý có nhiệm vụ huấn luyện và kèm cặp nhân viên của mình để họ có thể thực hiện tốt công việc;

Các nhân viên có kinh nghiệm chuyên môn tốt và được giao nhiệm vụ huấn luyện và kèm cặp các nhân viên mới;

Các nhân viên phụ trách đào tạo có nhu cầu tìm hiểu để có thể tổ chức công tác Huấn luyện tại nơi làm việc trong công ty/doanh nghiệp.

Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Bạn sẽ hiểu rõ trong vai trò là người quản lý, việc huấn luyện nhân viên góp phần quan trọng ra sao vào thành công của bạn,

Bạn có được các quy trình, công cụ, kỹ thuật cụ thể để huấn luyện nhân viên

Bạn nhận diện được các dạng nhân viên khác nhau và lựa chọn cách huấn luyện phù hợp theo từng tình huống.

Mục tiêu

Giải thích những lợi ích thiết thực của việc huấn luyện và kèm cặp nhân viên ngay tại nơi làm việc;

Nhận biết các dạng nhân viên;

Mô tả vai trò của người huấn luyện;

Áp dụng mô hình MEDIC để hướng dẫn công việc cho nhân viên;

Áp dụng mô hình 4Ps để huấn luyện nhân viên cách giải quyết vấn đề trong công việc.

Thực hành một số kỹ năng hỗ trợ hoạt động huấn luyện nhân viên.

Nội dung

Phần 1 – Người quản lý và trách nhiệm phát triển nhân viên

– Sự khác nhau giữa quản lý và nhân viên

– Năng lực nhân viên ASK

– Các dạng nhân viên và mô hình lãnh đạo theo tình huống

– Lợi ích của việc huấn luyện phát triển nhân viên

– Để trở thành người huấn luyện hiệu quả

Phần 2 – Hướng dẫn công việc cho nhân viên theo mô hình MEDIC

– Mô hình MEDIC

– Kỹ năng phản hồi

– Kỹ năng góp ý sửa lỗi

– Thực hành

Phần 3 – Hướng dẫn nhân viên giải quyết vấn đề theo mô hình 4Ps

– Mô hình 4Ps

– Kỹ năng lắng nghe

– Kỹ năng đặt câu hỏi hiệu quả

– Thực hành

Phương pháp

Hướng dẫn kèm cặp kỹ năng

Trước tiên giảng viên giải thích và làm mẫu từng kỹ thuật, sau đó các học viên sẽ áp dụng và được giảng viên nhận xét để hoàn thiện.

Trải nghiệm

Học viên sẽ khám phá nội dung của khóa học thông qua nhiều loại hoạt động: thảo luận nhóm, phát ý tưởng, trò chơi , diễn vai, vv…

Thực hành nhóm và cá nhân chiếm khoảng ½ thời gian học tập

Hình thức

Khóa học trực tiếp tại lớp với thời lượng 2 ngày.

Số lượng học viên

Tối đa 20 học viên/ lớp

Lịch học dự kiến

2023

ƯU ĐÃI cho các bạn đăng ký, đóng học phí sớm hoặc đăng ký nhóm từ 3 người trở lên

Hình ảnh lớp học