Sử dụng công nghệ như thế nào để thích ứng với thay đổi?

MPPG là một mô hình dạy và học mới, sử dụng công nghệ để có thể truyền tải nội dung mọi lúc, mọi nơi, nhờ đó thúc đẩy phương pháp học tập bằng cách chia sẻ và tư duy học tập suốt đời. MPPG là từ viết tắt của 4 thuật ngữ: Mobile-first (Ưu tiên thiết bị di động), Participatory (Tham gia), Personalized (Cá nhân hóa), Group-based learning (Học theo nhóm).

Ưu tiên thiết bị di động

Hơn 44% dân số thế giới sử dụng điện thoại thông minh. Số lượng người dùng các thiết bị di động còn nhiều hơn dùng dùng máy tính để bàn, người học sẽ sử dụng thiết bị di động nhiều hơn là máy tính. Vì vậy, các bài học cần được thiết kế để có thể sử dụng thuận tiện trên các thiết bị di động: nội dung ngắn gọn, thú vị, thao tác đơn giản, truy cập được ở mọi nơi, mọi lúc.

Có sự tham gia của người học

Hiện nay có quá nhiều thứ có thể khiến người học bị phân tâm trong quá trình học nên lôi cuốn sự tham gia của họ là một phần quan trọng để đảm bảo hiệu quả của việc học. Người học cần tham gia vào trải nghiệm học một cách chủ động chứ không chỉ xem video hay đọc tài liệu một cách thụ động. Khi người học tham gia vào trải nghiệm của mình họ sẽ làm chủ việc học, nhờ đó khả năng ứng dụng sẽ tăng lên, và đó chính là giá trị thực của kiến thức.

Cá nhân hóa

Khi đối mặt với cùng một thử thách, mỗi chúng ta sẽ phản ứng khác nhau dựa trên những nền tảng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của mình. Vì vậy, các chương trình học phải tạo điều kiện cho người học đưa ra câu trả lời của riêng họ, chứ không phải là những câu hỏi trắc nghiệm đơn giản, nhờ đó tạo nên trải nghiệm học riêng biệt và phù hợp với các bối cảnh khác nhau. Sau mỗi khóa học, mỗi người có thể rút ra được những bài học khác nhau, do đó, hãy dành thời gian và không gian cho học viên tự suy ngẫm trong quá trình học.

Học theo nhóm

Người lớn học được nhiều hơn thông qua tranh luận, thảo luận, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Điều này đôi khi được gọi là “học tập xã hội”. Cần đưa hình thức học nhóm vào các khóa học để khuyến khích các hành vi “chia sẻ”. Chia sẻ và làm việc theo nhóm phát triển các kỹ năng giao tiếp và hợp tác.

Nguồn: weforum.org