Tag / ky nang thiet ke

    Loading posts...
  • LearnSmart xuất khẩu “kỹ năng thiết kế” sang châu Phi

    LearnSmart xuất khẩu “kỹ năng thiết kế" sang châu Phi Trong khuôn khổ chương trình Phát triển Doanh nghiệp Rwanda (The Rwanda Enterprise Development Program (REDP)), từ 24/4 đến 8/5/2011 hai chuyên gia của LearnSmart đã huấn luyện và kèm cặp kỹ năng thiết kế tài liệu giảng dạy cho 15 học viên, là các…