Tag / phan tich nhu cau dao tao

    Loading posts...
  • Thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo

    Những lợi ích của đào tạo thuê ngoài Phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) là bước khởi đầu trong một chu trình đào tạo có hệ thống và là bước chủ chốt giúp bạn trả lời các câu hỏi: Đào tạo ai? Đào tạo cái gì? Khi nào cần đào tạo? và Đào tạo…