Tag / ren luyen nhay ben

    Loading posts...
  • Trò chơi cứu hộ

    Trò chơi cứu hộ ​Trò chơi này nhằm giúp học viên rèn luyện sự nhạy bén và linh hoạt. Số lượng thành viên: 5 người trở lên Vật dụng cần thiết: Không Hoạt động Dùng phấn vẽ 2 đoạn thẳng dài cách nhau 5 mét và gọi là “dòng sông lớn” (nếu nhóm đông hơn…