Trò chơi cứu hộ

​Trò chơi này nhằm giúp học viên rèn luyện sự nhạy bén và linh hoạt.

Số lượng thành viên: 5 người trở lên

Vật dụng cần thiết: Không

Hoạt động

  • Dùng phấn vẽ 2 đoạn thẳng dài cách nhau 5 mét và gọi là “dòng sông lớn” (nếu nhóm đông hơn thì vẽ rộng hơn).
  • Cho tất cả tập trung ở 1 bên “dòng sông” và kêu gọi 2 bạn xung phong đứng ở phía bên kia làm người bị nạn.
  • Thông báo với nhóm rằng 2 đồng đội đang mắc kẹt vì lật thuyền. Nhiệm vụ của nhóm là kéo đồng đội vào bờ bằng dây tự chế.
  • Các thành viên phải sử dụng tất cả các vật dụng có thể tìm thấy (áo, tất, cành cây, dây nịt …) để cột thành 1 sợi dây dài.
  • Nhóm giữ 1 đầu dây và quăng đầu còn lại cho đồng đội bên kia sông.
  • Nếu dây rớt xuống sông thì phải kéo về và quăng lại.
  • Khi dây chạm vào bờ bên kia, 1 đồng đội được kéo về.
  • Tiếp tục quăng dây để cứu người còn lại.