Tag / tro choi tang kha nang giao tiep

    Loading posts...
  • Trò chơi Tam sao thất bản

    Trò chơi Tam sao thất bản Trò chơi này rất phổ biến, hay được sử dụng trong các khóa kỹ năng Giao tiếp nhằm giúp học viên nhận thức được tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm. Mục tiêu: cả nhóm phải bàn bạc để giải quyết nhiệm…
  • Trò chơi Tìm đồ vật

    Trò chơi Tìm đồ vật Trò chơi này nhằm tăng khả năng giao tiếp và xây dựng tinh thần đồng đội để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Số lượng thành viên: 6 người trở lên Vật dụng cần thiết 1 túi đựng x số đội Hoạt động: Chia nhóm thành 2 đội (hoặc…