Trò chơi Tìm đồ vật

Trò chơi này nhằm tăng khả năng giao tiếp và xây dựng tinh thần đồng đội để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Số lượng thành viên: 6 người trở lên

Vật dụng cần thiết

  • 1 túi đựng x số đội

Hoạt động:

  • Chia nhóm thành 2 đội (hoặc nhiều hơn tùy ý) và phát cho mỗi đội 1 túi đựng.
  • Người quản trò chọn 10 chữ cái bất kì và yêu cầu các đội đi tìm đồ vật với tên gọi bắt đầu bằng những chữ cái đó và bỏ vào túi đựng.
  • Sau 1 khoảng thời gian nhất định, đội thu thập số lượng nhiều nhất sẽ chiến thắng.

Biến thể:

  • Nhằm tăng tính đồng đội và thử thách, Người quản trò sẽ quy ước thêm như sau: những đồ vật trùng nhau của các đội sẽ bị loại bỏ, chỉ tính điểm cho những đồ vật khác nhau. Ví dụ: với chữ cái B, cả 2 đội cùng tìm “banh”, thì “banh” sẽ không tính. Do đó trong quá trình tìm kiếm, các thành viên mỗi đội phải cố gắng tìm và giấu món đồ vào túi thật nhanh nhằm tránh sự quan sát của đối phương.