Tag / trung tam dao tao

    Loading posts...
  • Các chức năng cần thiết của Trung tâm đào tạo

    Các chức năng cần thiết của Trung tâm đào tạo Bạn được giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm/bộ phận đào tạo của doanh nghiệp nhưng bạn đang băn khoăn không biết Trung tâm/bộ phận Đào tạo cần những trụ cột năng lực gì. Sau đây sẽ là sự mô tả 6 năng lực cốt…