Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP.HCM (ECC) – Thiết kế các chương trình đào tạo về tiết kiệm năng lượng

Dự án là một phần trong chương trình hỗ trợ của IFC giúp ECC nâng cao năng lực đào tạo. LearnSmartđược IFC lựa chọn làm nhà tư vấn cung cấp dịch vụ “thiết kế chương trình đào tạo”cho ECC, bao gồm phát triển mới và chuẩn hoá các chương trình đào tạo về tiết kiệm năng lượng theo phương pháp “Lấy học viên làm trọng tâm”.

Ngay trong những buổi làm việc đầu tiên của dự án, các chuyên gia của LearnSmartđã được tiếp xúc, thảo luận với những chuyên gia kỹ thuật có chuyên môn giỏi của ECC.Dường như đây là một yếu tố quá thuận lợi để tạo ra những sản phẩm đào tạo hiệu quả nhất. Nhưng thực tế, LearnSmart đã đối mặt với khó khăn mà chỉ sau buổi làm việc, chúng tôi cảm giác phải ‘đầu hàng’ – đó là việc thuyết phục để các chuyên gia ECC thống nhất với quan điểm “cho học viên những gì họ cần hơn là những gì giảng viên có”. Mong muốn “cung cấp thông tincho người học càng nhiều càng tốt” – một quan điểm thường thấy ở những chuyên gia có chuyên môn giỏi – không dễ gì thay đổi trong một vài buổi làm việc!

Tuy nhiên, với nỗ lực thuyết phục, hiệu quả của phương pháp “Lấy học viên làm trọng tâm”đối với cả người học lẫn người giảng đã dần dần chinh phục được các chuyên gia ECC và họ đã rất nhiệt tình hợp tác.  Các khoá học được ra đời, không chỉ phía LearnSmart mà cả các chuyên gia ECC cũng cảm thấy mình “là chủ nhân” của sản phẩm. Các chuyên gia ECC chính là những người, sau này khi làm việc với các đối tác khác, đã bảo vệ quan điểm “Lấy học viên là trọng tâm”  với phương pháp học tương tác và nội dung tập trung vào việc giải quyết vấn đề.

Kết quả của dự án là 2 khoá học được thiết kế hoàn chỉnh: “Tiết kiệm năng lượng dành cho kỹ thuật viên” – 3 ngày; và “Cán bộ Quản lý năng lượng trong doanh nghiệp” – 4 ngày, với những điểm nổi bật sau:

  • Tài liệu được thiết kế đẹp mắt,có cấu trúc rõ ràng, logic;
  • Cung cấp hướng dẫn chi tiết cho giảng viên giúp giảng viên thực hiện buổi giảng theo phương pháp “Lấy học viên là trọng tâm” hiệu quả. Trước đây, mỗi học phần thường là “lãnh vực riêng” do một chuyên gia phụ trách. Nhờ có tài liệu việc chuyển giao nội dung được thuận lợi và dễ dàng hơn. Mỗi học phần dần dần được nhiều chuyên gia tham gia giảng dạy;
  • Quan niệm cáckhoá học mang tính kỹ thuật thường khô khan và không thể áp dụng phương pháp học sinh động bị phá vỡ. Khoá học đã thực sự lôi cuốn sự tham gia của học viên, giúp họ đúc kết kiến thức và kỹ năng một cách hiệu quả.

Dự án là một phần trong chương trình hỗ trợ của IFC giúp ECC nâng cao năng lực đào tạo. LearnSmartđược IFC lựa chọnlàm nhà tư vấn cung cấp dịch vụ “thiết kế chương trình đào tạo”cho ECC, bao gồm phát triển mới và chuẩn hoá các chương trình đào tạo về tiết kiệm năng lượng theo phương pháp “Lấy học viên làm trọng tâm”.

Ngay trong những buổi làm việc đầu tiên của dự án, các chuyên gia của LearnSmartđã được tiếp xúc, thảo luận với những chuyên gia kỹ thuật có chuyên môn giỏi của ECC.Dường như đây là một yếu tố quá thuận lợi để tạo ra những sản phẩm đào tạo hiệu quả nhất. Nhưng thực tế, LearnSmart đã đối mặt với khó khăn mà chỉ sau buổi làm việc, chúng tôi cảm giác phải ‘đầu hàng’ – đó là việc thuyết phục để các chuyên gia ECC thống nhất với quan điểm “cho học viên những gì họ cần hơn là những gì giảng viên có”. Mong muốn “cung cấp thông tincho người học càng nhiều càng tốt” – một quan điểm thường thấy ở những chuyên gia có chuyên môn giỏi – không dễ gì thay đổi trong một vài buổi làm việc!

Tuy nhiên, với nỗ lực thuyết phục, hiệu quả của phương pháp “Lấy học viên làm trọng tâm”đối với cả người học lẫn người giảng đã dần dần chinh phục được các chuyên gia ECC và họ đã rất nhiệt tình hợp tác.  Các khoá học được ra đời, không chỉ phía LearnSmart mà cả các chuyên gia ECC cũng cảm thấy mình “là chủ nhân” của sản phẩm. Các chuyên gia ECC chính là những người, sau này khi làm việc với các đối tác khác, đã bảo vệ quan điểm “Lấy học viên là trọng tâm”  với phương pháp học tương tác và nội dung tập trung vào việc giải quyết vấn đề.

Kết quả của dự án là 2 khoá học được thiết kế hoàn chỉnh: “Tiết kiệm năng lượng dành cho kỹ thuật viên” – 3 ngày; và “Cán bộ Quản lý năng lượng trong doanh nghiệp” – 4 ngày, với những điểm nổi bật sau:

  • Tài liệu được thiết kế đẹp mắt,có cấu trúc rõ ràng, logic;
  • Cung cấp hướng dẫn chi tiết cho giảng viên giúp giảng viên thực hiện buổi giảng theo phương pháp “Lấy học viên là trọng tâm” hiệu quả. Trước đây, mỗi học phần thường là “lãnh vực riêng” do một chuyên gia phụ trách. Nhờ có tài liệu việc chuyển giao nội dung được thuận lợi và dễ dàng hơn. Mỗi học phần dần dần được nhiều chuyên gia tham gia giảng dạy;
  • Quan niệm cáckhoá học mang tính kỹ thuật thường khô khan và không thể áp dụng phương pháp học sinh động bị phá vỡ. Khoá học đã thực sự lôi cuốn sự tham gia của học viên, giúp họ đúc kết kiến thức và kỹ năng một cách hiệu quả.