Loading posts...
 • Các phương pháp đánh giá hiệu quả đào tạo phổ biến

  Các phương pháp đánh giá hiệu quả đào tạo phổ biến Bạn có đang bỏ lỡ tiềm năng to lớn của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp? Bạn có biết rằng, đánh giá hiệu quả đào tạo chính là chìa khóa để mở khóa tiềm năng của doanh nghiệp? Bài viết này sẽ tiết lộ…
 • Tìm hiểu các công cụ đánh giá hiệu quả đào tạo

  Tìm hiểu các công cụ đánh giá hiệu quả đào tạo Đào tạo nhân viên chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển. Tuy nhiên, để đầu tư vào đào tạo một cách hiệu quả, việc đánh giá hiệu quả của các chương trình…
 • Các chức năng cần thiết của Trung tâm đào tạo

  Các chức năng cần thiết của Trung tâm đào tạo Bạn được giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm/bộ phận đào tạo của doanh nghiệp nhưng bạn đang băn khoăn không biết Trung tâm/bộ phận Đào tạo cần những trụ cột năng lực gì. Sau đây sẽ là sự mô tả 6 năng lực cốt…
 • Thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo

  Những lợi ích của đào tạo thuê ngoài Phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) là bước khởi đầu trong một chu trình đào tạo có hệ thống và là bước chủ chốt giúp bạn trả lời các câu hỏi: Đào tạo ai? Đào tạo cái gì? Khi nào cần đào tạo? và Đào tạo…
 • Những lợi ích của đào tạo thuê ngoài

  Những lợi ích của đào tạo thuê ngoài Tony Wilson phác thảo ra nhiều lợi ích thu được thông qua thuê ngoài đào tạo và đưa ra những lời khuyên làm thế nào để tận dụng hết lợi ích từ việc thuê ngoài. Trong suốt các cuộc khủng hoảng kinh tế không có sự lựa…