Ưu đãi áp dụng cho tất cả các khóa public nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập LearnSmart

Dành cho cá nhân tự đóng phí

Giảm ngay 15%

Nếu bạn đăng ký và đóng học phí 15 ngày trước ngày đầu tiên của khóa học.

Giảm ngay 15% cho cả hai

Nếu bạn rủ thêm một người cùng đăng ký khóa học.

Giảm ngay 15%

Cho các khóa tiếp theo trong năm 2023 (nếu bạn đăng ký nhiều hơn một khóa).

Lưu ý: khi áp dụng cùng lúc 2 ưu đãi thì được giảm 20%, khi áp dụng cùng lúc 3 ưu đãi thì được giảm 25%.

Dành cho doanh nghiệp đóng phí cho nhân viên

Giảm ngay 10%

Nếu doanh nghiệp đăng ký cho nhóm từ 3 học viên tham gia cùng một khóa học.

Giảm ngay 5%

Nếu doanh nghiệp đăng ký và đóng học phí 15 ngày trước ngày đầu tiên của khóa học.

Lưu ý: khi áp dụng cùng lúc cả hai ưu đãi thì được giảm 15%.

Danh sách khoá học

Kỹ năng dẫn giảng chuyên nghiệp

Trao cho giảng viên các công cụ và kỹ thuật cụ thể để tạo thuận lợi cho học viên chủ động và hào hứng tham gia vào quá trình học tập.

Kỹ năng thiết kế khoá học chuyên nghiệp

Giúp giảng viên đóng gói, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm một cách hiệu quả thông qua quy trình thiết kế ADDIE.

Quản lý hiệu quả hoạt động đào tạo

Cung cấp góc nhìn toàn cảnh về cách mà đào tạo đóng góp vào hoạt động kinh doanh và sử dụng công cụ (6D) để đảm bảo đào tạo thực sự mang lại hiệu quả.

Thiết kế E-Learning tương tác cao

Đi sâu vào kỹ thuật viết kịch bản và kỹ thuật số hóa với công cụ Articulate Storyline, giúp bạn chuyển đổi khóa học trực tiếp thành khóa học E-Learning chất lượng.

Xây dựng lớp học sống động

Kết hợp bộ công cụ 4K – Thiết kế lớp học sinh động và thực hành 3K – Kỹ thuật tạo thuận lợi để có thể thiết kế nhanh và dẫn giảng một buổi học sống động

Kỹ năng huấn luyện phát triển nhân viên

Hiểu được vai trò của việc huấn luyện nhân viên để từ đó có thể áp dụng được các quy trình, công cụ, kỹ thuật huấn luyện được trình bày trong khoá học vào thực tiễn.

Học sao cho hiệu quả?

Sắp ra mắt

Thiết kế truyền thông cho dân nhân sự

Sắp ra mắt

Lời chúc mừng từ mọi người