Loading posts...
 • Trò chơi Những khoảnh khắc hài hước

  Trò chơi Những khoảnh khắc hài hước Trò chơi này có thể được sử dụng để rèn luyện tinh thần đồng đội và khả năng tưởng tượng của học viên. Số lượng thành viên: 6 - 20 người Vật dụng cần thiết: Sợi dây dài: x 1 Khăn bịt mắt: x số thành viên Hoạt…
 • Trò chơi Tam sao thất bản

  Trò chơi Tam sao thất bản Trò chơi này rất phổ biến, hay được sử dụng trong các khóa kỹ năng Giao tiếp nhằm giúp học viên nhận thức được tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm. Mục tiêu: cả nhóm phải bàn bạc để giải quyết nhiệm…
 • Trò chơi Tìm đồ vật

  Trò chơi Tìm đồ vật Trò chơi này nhằm tăng khả năng giao tiếp và xây dựng tinh thần đồng đội để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Số lượng thành viên: 6 người trở lên Vật dụng cần thiết 1 túi đựng x số đội Hoạt động: Chia nhóm thành 2 đội (hoặc…
 • Trò chơi cứu hộ

  Trò chơi cứu hộ ​Trò chơi này nhằm giúp học viên rèn luyện sự nhạy bén và linh hoạt. Số lượng thành viên: 5 người trở lên Vật dụng cần thiết: Không Hoạt động Dùng phấn vẽ 2 đoạn thẳng dài cách nhau 5 mét và gọi là “dòng sông lớn” (nếu nhóm đông hơn…